O projektu SportovníKatalog.cz

Projekt SportovníKatalog.cz je komplexní portálem zaměřeným na sportovní zařízení, sportovní obchody a další služby související se sportem a využitím volného času.

Hlavním cílem portálu je na jednom místě přehledně soustředit nabídku sportovních služeb v celé České republice a usnadnit sportující veřejnosti přístup k odpovídajícímu sportovnímu zázemí.

Provozovatelům sportovních zařízení naopak přináší možnost oslovit nové zájemce, optimalizovat vytížení sportovních prostor, informovat o akčních nabídkách či o programu akcí na sportovišti.

Další projekty

Nábory.cz

Portál zprostředkovává aktuální a ověřené informace o sportovních a zájmových kroužcích v České republice. Získává tak pro uveřejněné kroužky nové členy. Dále poskytuje odborné články usnadňující rodičům výběr vhodného kroužku pro své děti, a články zaměřené na vedoucí kroužků (metodika a psychologie práce s mládeží.) www.nabory.cz

AquaPalace Praha

Vodní svět se rozkládá na ploše 9150 m2 a je tvořen třemi paláci - Palácem... Internet: www.aquapalace.cz

AquaPalace Praha